LV | RU | EN
  → PAKALPOJUMI
Nekustamie īpašumi

Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā apkalpošana:

  • nepieciešamo dokumentu sagatavošana jebkuru darījumu veikšanai ar nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma iegāde, pārdošana, dāvināšana, mantošana, ieķīlāšana, kā arī kopīpašnieku savstarpējās attiecības) ir ievērojami komplicētāki nekā citi mantiskie darījumi, to īstenošana ir sarežģītāka un laikietilpīgāka, arī darījumu summas ir ievērojamas, tāpēc it sevišķi nepieciešama kvalificētu juristu palīdzība) ;
  • nekustamā īpašuma tiesiskās noteikšanas dokumentu juridiskā ekspertīze;
  • notariālo pakalpojumu nodrošināšana jebkuros darījumos ar nekustamo īpašumu;
  • klienta interešu pārstāvēšana Zemesgrāmatā, Valsts Zemes dienestā (jebkurā Latvijas Republikas nodaļā);
  • sadarbība nekustamā īpašuma objektu reģistrācijā Zemesgrāmatā;
  • pasākumu nodrošināšana nekustamā īpašuma novērtēšanai, zemes gabalu iedalīšanai, objektu nodošanai ekspluatācijā u.c.
  • zīvojamās platības apmaiņas noformēšana;
  • pārrunu veikšana klienta vārdā darījumos ar nekustamo īpašumu;
  • klienta konsultēšana augstāk minētajos jautājumos.