LV | RU | EN
  → PAKALPOJUMI
Uzņēmuma reģisrācija, pārreģistrācija un likvidācija

Juridiskās firmas "Interlex" piedāvā ļoti plašu pakalpojumu klāstu komerctiesību jomā no dokumentu iesniegšanas LR Uzņēmumu reģistrā un juridiski noformējot Jūsu ceļu biznesā līdz pilnīgai Jūsu uzņēmuma darbības slēgšanai.

Mūsu juristi konsultē klientus piemērotākās komercdarbības formas izvēlē, kā arī nodrošina juridisko palīdzību uzņēmuma dibināšanas dokumentu paketes izstrādē, līdz pat jauna komersanta reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī veic visas pārējās nepieciešamās darbības uzdevuma sekmīgai izpildei.

 • jebkuras īpašuma formas uzņēmumu reģistrācijai, pārreģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, tai skaitā offshore zonās;
 • grozījumu sagatavošana un reģistrācija
  • -pamatkapitāla izmaiņas
  • -valdes vai padomes sastāva izmaiņas
  • -dalībnieku nomaiņa
  • -juridiskās adreses maiņa
  • -statūtu grozījumu u.c.
 • jebkuras īpašuma formas uzņēmumu reģistrācijai, pārreģistrācijai nepieciešamo dokumentu juridiskā ekspertīze;
 • klienta interešu pārstāvēšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (jebkura reģionālā nodaļa, tai skaitā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenais reģistrs;), Komercreģistrā;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana, lai saņemtu PVN nodokļa maksātāja kodu;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana un klienta uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas shēmas noteikšana;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana un sabiedrības dalībnieku (akcionāru) kopsapulču novadīšana;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana jebkuras īpašuma formas uzņēmumu apvienošanai un sadalīšanai;
 • juridiskais nodrošinājums uzņēmumu pirkšanas/ pārdošanas gadījumos;
 • sadarbība uzņēmumu maksātnespējas procesā gadījumos;
 • klienta konsultēšana augstāk minētajos jautājumos.