LV | RU | EN
  → PAKALPOJUMI
Juridiskie pakalpojumi

Mūsu speciālisti sniegs konsultācijas, kā arī palīdzēs rast vēlamo risinājumu aktuālajām problēmām. Mūsu juristi specializējušies un sniedz konsultācijas sekojošās darbības jomās:

  • jebkura veida līgumu, kontraktu un vienošanos izstrādāšana un juridiskā ekspertīze;
  • jebkura veida dokumentu, kas izriet no saistību nepildīšanas par līgumu vai citu saistību (pretenziju, prasības pieteikumu, sūdzību), izstrādāšana un juridiskā ekspertīze;
  • nepieciešamo dokumentu sagatavošana un dokumentu iesniegšana Latvijas Republikas tiesas orgānos;
  • klienta interešu pārstāvēšana Latvijas Republikas tiesas orgānos;
  • sadarbība tiesas orgāna lēmumu izpildē (aresta uzlikšana, izsole u.c.);
  • pārrunu vešana klienta vārdā par jebkura veida līgumiem;
  • klienta konsultēšana sekojošos jautājumos: līgumtiesības, darba tiesības, finansu-kredīta un nodokļu likumdošana, ģimenes tiesības, attiecības ar apdrošināšanas kompānijām);
  • laulības līgumu izstrādāšana un to reģistrācija attiecīgajā CAR nodaļā.