LV | RU | EN
  → PAKALPOJUMI
Grāmatvedības pakalpojumi un nodokļu risinājumi

Piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Nodrošinām ikmēneša grāmatvedības apkalpošanu, izpildām vienreizējus uzdevumus, sniedzam konsultācijas.

Mēs piedāvājam:

 • visu nepieciešamo grāmatvedības atskaišu sagatavošanu, iesniegšanu un klienta pārstāvēšanu VID un citās valsts institūcijās
 • likumā paredzēto un ar komercdarbību saistīto ikmēneša maksājumu, tādu kā - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokļu, uzņēmuma riska valsts nodevu u.c. aprēķināšanu;
 • gada pārskata ar pielikumiem sastādīšanu;
 • operatīvās bilances un rīkojumu sastādīšanu;
 • nepieciešamo konsultāciju sniegšanu nodokļu likumdošanas un grāmatvedības jomās.

Vienreizējie pakalpojumi:

 • nodokļu konsultācijas;
 • gada pārskata sastādīšana;
 • iekšējā revīzija. Tā ietver auditora objektīvu pārbaudi, kuras mērķis - nodrošināt neatkarīgu procesu, sistēmu vai citu saistīto jautājumu novērtējumu;
 • nodokļu maksājumu optimizācija fiziskam personām;
 • klientu pārstāvība attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu;
 • sūdzības sagatavošana uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem;
 • klienta interešu pārstāvēšana tiesvedība;