Par mums

SIA juridiskā firma “INTERLEX” reģistrēta 1994. gada 15. septembrī. Tā ir specializēta juridiska kompānija ar desmit gadu lielu darba pieredzi tirgū.

photo-1425421669292-0c3da3b8f529

Mūsu kompānija ir lielākā juridiskā kompānija Latgales reģionā. Tā juridiskos pakalpojumus sniedz jau kopš pirmās uzņēmuma pastāvēšanas dienas, jo tieši juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi bija pirmie pakalpojumi, ko sniedzām savam pirmajam klientam. Laika gaitā kompānijas darbinieki izkopuši teicamu apkalpošanas kvalitāti, ātrumu un daudzveidojuši pakalpojumu klāstu.

Mūsu kompānijai ir arī liela pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā, kas ir saistīti ar valsts un pašvaldību objektu privatizāciju, kā arī īpaši liela pieredze ir jebkuru veidu uzņēmumu reorganizācijā, likvidācijā un administrēšanā.

Daudzas sabiedrības arī pēc to reģistrācijas LR Komercreģistrā savā turpmākajā darbībā ir izmantojušas SIA “INTERLEX” juridisko konsultantu un grāmatvežu pakalpojumus. Daļa noslēgusi pastāvīgās apkalpošanas līgumus, un SIA “INTERLEX” nodrošina to biznesa darbībai nepieciešamo palīdzību gan konkrētu risinājumu, gan konsultāciju veidā. Ar katru klientu strādājam atsevišķi un varam garantēt profesionālu un godprātīgu pieeju uzdotās problēmas risināšanā. Mēs nodrošinām augstu profesionalitāti un konkrētā darījuma kvalitatīvu izpildi.

photo-1521587760476-6c12a4b040da
photo-1505547828843-176834e42154

No 1995. gada juridiskā firma “INTERLEX” aktīvi piedalījās dažādos valsts un pašvaldību organizētos konkursos juridisko pakalpojumu sniegšanā.

1995. gadā juridiskā firma “INTERLEX” kļuva par uzvarētāju valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas Aģentūra” rīkotajā konkursā par juridisko pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību objektu privatizācijā.

1998. gadā juridiskā firma “INTERLEX” kļuva par uzvarētāju valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas Aģentūra” rīkotajā konkursā par nekustamo īpašumu sagatavošanu privatizācijai un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz valsts vārda Privatizācijas aģentūras personā.

2001. gadā juridiskā firma “INTERLEX” piedalījās LR Uzņēmumu reģistra izsludinātajā atklātajā izsolē un ieguva tiesības veikt likvidatora un/vai administratora funkcijas uzņēmumu/uzņēmējsabiedrību likvidācijas un maksātnespējas procesos.
Juridiskā firma “INTERLEX” pastāvīgi publicē rakstus par aktuālām juridiskām problēmām tādos pazīstamos Latvijas masu saziņas līdzekļos kā laikraksti “Biznes & Baltija”, “Komersant Baltic”, “Капитал Регион” u.c.

photo-1473186505569-9c61870c11f9
photo-1529400971008-f566de0e6dfc

Atnākot pie mums, mēs veiksim Jums nepieciešamās juridiskās darbības kā rezultātā, piemēram, samazināsies Jūsu turpmākie ikmēneša izdevumi, realizēsiet sen iecerēto ideju, iegūsiet Jūsu lietu tiesisku sakārtotību, drošuma sajūtu – kā nu kurā gadījumā.
Savā laikā bija tādi klienti kā Valsts Nekustamā Īpašuma Aģentūra, VAS Privatizācijas Aģentūra, LR Uzņēmumu Reģistrs, Daugavpils Rajona Padome, Daugavpils pilsētas Dome.
Mūsu mērķis ir pilnībā apmierināt klientu vajadzības un sasniegt visu, ko mēs darām ar visaugstāko integritātes pakāpi.